Spøkelseskartet - Norwegian Ghost Hunters

Ved å sende inn informasjon og opplysninger til denne nettsiden, så samtykker du samtidig til at denne informasjonen publiseres for offentligheten.

All informasjon som sendes inn er synlig for frivillige moderatorer med en gang det sendes inn via nettsiden. Moderatorer gjør en vurdering av innsendte opplysninger før det blir publisert på nettsiden. Dette kan ta opptill 24 timer, men som oftest mye kortere tid.